Klubbrekorder

Abbor: 2100g.          L. Gammelsrud
Asp: 4780g.             S. Unnestad
Brasme: 4625g.       L. Gammelsrud 
Bekkerøye: 800g.    R. Huuse
Flire: 530g.              A. Holstad
Gjedde: 13380g.      H.C. Fossen
Gjørs: 8210g.          T.E. Hansen
Gullbust: 650g.        K. Ruud Andresen    
Harr: 1635g.            T.R. Fjellberg            
Hork: 70g.               L. Gammelsrud       
Karpe: 12100g        P.S. Svae        
Karuss: 1770g.        A. Holstad
Lake: 5850g.           L.O.Skjennum
Laks: 11600g.         J. Pedersen         
Laue 85g.                A. Holstad
Mort: 990g.             A.Eskildsen          
Regnbue: 6500g.    G. Andersen         
Røye: 6250g.          G.O. Bergerødegård
Sik: 2200g.             T.R. Fjellberg         
Sjøørret: 2075g.     Ø. Bye              
Stam: 3430g.          J.T. Tønsberg
Suter: 3025g.          H.C. Fossen
Sørv: 1200g            J.T. Tønsberg
Vederbuk: 2820g.   P.S. Svae
Ørekyte:10g.          T. Frøshaug         
Ørret: 5450g.         L.O. Skjennum       
Ål: 2475g.              A. Eskildsen